СЛУЖБА ПРОФІЛАКТИКИ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про дорожній рух»

                                                          1994 рік

 

Стаття 20. Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху.

                       …. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та господарювання здійснюють заходи щодо навчання працюючих по найму громадян Правил дорожнього руху.

                       Органи освіти забезпечують вивчення Правил дорожнього руху в усіх дошкільних середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах, а також підготовку відповідних спеціалістів.

                       Прищеплення дітям навичок безпечної поведінки на дорогах розпочинається у дошкільних закладах з півторарічного віку. Навчання учнів Правил дорожнього руху проводиться за програмами, що забезпечують отримання посвідчення на право керування мотоциклом і легковим автомобілем у період навчання у школі, училищі.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

«28» жовтня 2003 р.                м. Київ                                             № 1615

 

 

Про вдосконалення діяльності

Державтоінспекції МВС України

 

           З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, захисту їх прав та законних інтересів, покращання профілактичної діяльності Державтоінспекції, спрямованої на забезпечення безпеки дорожнього руху, здійснення належної організації дорожнього руху та нагляду за станом автомобільних шляхів і вулиць, удосконалення нагляду за технічним станом автотранспортних засобів

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити настанову «Про заходи Державтоінспекції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» (додається).
  2. Департаменту ДАІ МВС України організувати детальне вивчення Настанови в системі службової підготовки підпорядкованих підрозділів Державтоінспекції та забезпечити виконання її вимог.
  3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Присяжнюка А. Й. та ДДАІ (Каракай С. В.) МВС України.

 

Наказ оголосити особовому складу Державтоінспекції.

Міністр

генерал-майор міліції                                                                    М.В. Білок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

від 28жовтня 2003 р.

№ 1615

 

НАСТАНОВА

 

про заходи Державтоінспекції щодо

забезпечення безпеки дорожнього руху

 

Загальні положення

Настанова регламентує діяльність Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України щодо організації роботи із запобігання дорожньо-транспортним пригодам, визначає перелік завдань Департаменту ДАІ та його структурних підрозділів стосовно аналітичної роботи, здійснення організаційних заходів, спрямованих на покращання управлінської діяльності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Визначені також обов'язки з технічного нагляду і контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх підпорядкованості і форм власності, та громадянами, які експлуатують автотранспортні засоби, законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.

Крім того, настанова встановлює порядок здійснення контролю Державтоінспекцією за дотриманням правил, нормативів і стандартів при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті і утриманні доріг, дорожніх споруд, залізничних переїздів, організації маршрутів транспорту загального користування, у тому числі міського електротранспорту та маршрутних таксі, при розміщенні зовнішньої реклами, малих архітектурних форм, об'єктів дорожнього сервісу, а також за перевезенням великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів автомобільним транспортом у частині забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

 

Розділ І

Аналітична та організаційна діяльність

підрозділів Державтоінспекції

 

1.1. Аналітична та організаційна робота покладається на відділи, групи Департаменту ДАІ МВС України, У (В)ДА1 ГУМВС, УМВС, які є їх структурними підрозділами. У відділеннях ДАІ МРВВС та стройових підрозділах ДГІС ДАІ ця робота може покладатись на окремих працівників.

1.2. Вказаними підрозділами або окремими працівниками із зазначеного питання здійснюються наступні заходи:

1.2.1. Узагальнення та комплексний аналіз статистичних даних про стан аварійності в країні, регіоні (згідно з Правилами обліку дорожньо-транспортних пригод та Інструкцією щодо порядку заповнення форми звітності про роботу Державтоінспекції).

1.2.2. Опрацювання інформації про оперативну обстановку з аварійністю та злочинністю на території обслуговування, розроблення пропозицій щодо реагування та прийняття управлінських рішень.

1.2.3. Підготовка та розповсюдження статистичних бюлетенів, збірників та інших інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дорожньо-транспортного травматизму з пропозиціями щодо покращання профілактичної роботи.

1.2.4. Розроблення планів роботи Департаменту ДАІ МВС України на півріччя, У (В)ДАІ ГУМВС, УМВС — щоквартально, відділень ДАІ МРВВС та стройових підрозділів ДПС ДАІ — щомісячно.

1.2.5. Планування виїздів у службові відрядження працівників Департаменту ДАІ МВС України, У (В)ДАІ ГУМВС, УМВС, узагальнення їх результатів та напрацювання пропозицій щодо підвищення їх ефективності.

1.2.6. Підготовка інформацій, довідок та інших документів в інстанції, узагальнених матеріалів для розгляду на колегії, оперативних нарадах у керівництва Міністерства, Департаменту та його структурних підрозділів, проектів наказів та вказівок щодо організації боротьби з аварійністю, підвищення ефективності цієї роботи.

1.2.7. Координація діяльності Державтоінспекції з виконання вимог законодавства, постанов Верховної Ради, указів Президента України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень колегії, наказів та вказівок МВС з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

1.2.8. Постійний контроль виконання відповідальними працівниками планів роботи, інших нормативних документів та доручень керівництва.

1.2.9. Підготовка проектів нормативних документів, наказів та вказівок, а також інформацій, службових записок, пропозицій в інстанції з питань, що стосуються діяльності служби та відділу.

1.2.10. Організація щомісячних заслуховувань звітів керівників підпорядкованих підрозділів про роботу з попередження аварійності та злочинності, а також виконання ними службових обов'язків.

1.2.11. Надання методичної та практичної допомоги підпорядкованим підрозділам в організації проведення нарад, семінарів з питань поліпшення діяльності служби. '

1.2.12. Координація діяльності з іншими галузевими службами та відомствами щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та протидії злочинним проявам з використанням автотранспорту.

 

Розділ V

Організація профілактичної роботи в підрозділах

ДАІ та взаємодія із засобами масової інформації

 

5.1. Профілактична робота у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (далі — профілактика) спрямована на підготовку населення до безпечної участі в процесі дорожнього руху, формування у всіх його учасників свідомого ставлення до виконання чинних правил, нормативів і стандартів, виховання у водіїв почуття високої відповідальності та дисциплінованості при керуванні транспортними засобами.

5.2. Профілактика здійснюється особовим складом Державтоінспекції у тісній взаємодії з іншими службами органів внутрішніх справ, міністерствами, відомствами, трудовими колективами підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання, редакціями газет і журналів, радіо і телебачення, видавництвами, місцевими радами Спілки автомобілістів України, членами, громадських формувань, релігійними об'єднаннями та іншими організаціями, діяльність яких може сприяти забезпеченню безпеки дорожнього руху.

5.3. Діяльність Державтоінспекції з профілактики реалізується за такими напрямками:

— пропаганда правил дорожнього руху і чинного законодавства в сфері дорожнього руху, необхідності їх чіткого і неухильного дотримання;

— інформування населення про заходи безпеки дорожнього руху через засоби масової інформації;

— інформування населення про дорожні пригоди, причини їх виникнення;

— інформування населення про умови руху;

— інформування населення про діяльність Державтоінспекції та громадських формувань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

5.4. З цією метою Департаментом ДАІ МВС України, управліннями, відділами ДАІ ГУМВС, УМВС га підпорядкованими відділеннями ДА1 МРВВС здійснюються наступні заходи:

5.4.1. До співпраці з питань пропаганди безпеки дорожнього руху широко залучаються засоби масової інформації.

5.4.2. Здійснення контролю відповідно за міністерствами, відомствами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності і господарювання, дошкільних закладів, шкіл, інших навчальних закладів щодо організації вивчення правил дорожньою руху.

5.4.3. Сприяння органам та закладам освіти в організації навчання правил дорожнього руху в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, прищепленні дітям необхідних навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах.

5.4.4. Сприяння та організація видання плакатів, інших засобів наочної агітації, тематичної і спеціальної літератури, виробництву тематичних теле-, відеофільмів.

5.4.5. Організація та проведення лекцій з пропаганди безпеки дорожнього руху. Роз'яснення законодавства і рішень уряду з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, правил дорожнього руху та інших нормативних актів, а також законодавства про відповідальність за їх порушення.

5.4.6. Розробляє проекти документів, рекомендації щодо взаємодії підрозділів ДАІ з громадськими формуваннями у проведенні пропагандистських заходів.

5.4.7. Департамент ДАІ МВС України, управління, відділи ДАІ ГУМВС, УМВС організовують перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу працівників, відповідальних за профілактичну роботу ДАІ.

5.4.8. Щоденний збір, підготовка тематичних матеріалів та подання їх для висвітлення до центральних та регіональних ЗМІ.

5.4.9. Організація проведення систематичних оглядів, конкурсів, фестивалів, виставок та інших масових заходів з тематикою безпеки дорожнього руху.

5.5. При реалізації функцій профілактики Державтоінспекція використовує всі наявні засоби масової інформації, засоби наочної агітації, за допомогою яких впливає на учасників дорожнього руху, з метою підготовки їх до безпечної участі в процесі дорожнього руху, застосовуючи при цьому такі форми і методи:

5 5.1. Форми і методи пропаганди за допомогою телебачення і радіо:

— організація регулярних телерадіопередач з проблем безпеки дорожнього руху;

— показ коротких сюжетів для привернення уваги населення до проблеми аварійності, включення таких сюжетів до програм новин (не рідше 2 разів на тиждень);

— залучення до підготовки і проведення телерадіопередач висококваліфікованих творчих працівників: сценаристів,  режисерів, акторів, журналістів, письменників;

— ведення репортажів з автошляхів та вулиць, перехресть, пішохідних переходів, місць дорожньо-транспортних пригод, лікувальних закладів, залів суду, інтерв’ю з потерпілими і лікарями, свідками і винуватцями авто пригод;

— організація спеціальних навчальних телепрограм з вивчення правил дорожнього руху;

— проведення на радіо і телебаченні конкурсів, вікторин з пропаганди безпеки дорожнього руху.

5.5.2. Форми і методи пропаганди за допомогою преси:

— введення спеціальних рубрик з безпеки дорожнього руху в центральних, обласних, міських та районних газетах;

— організація серед читачів конкурсів, вікторин на краще знання правил дорожнього руху, серед редакцій газет — на краще висвітлення тематики безпеки дорожнього руху, на кращий матеріал і т. ін.;

— підготовка та проведення спільно з журналістами прес-конференцій, «круглих столів», «прямих ліній» тощо;

— організація проведення спеціальних прес-конференцій за участю керівників міністерств та відомств, транспортних дорожніх та інших організацій, у тому числі керівництва МВС і УМВС;

— організація та здійснення спільно з творчими працівниками газет, радіо, телебачення рейдів по містах та районах держави, області з подальшим опублікуванням звітів про ці рейди;

— проведення тематичних конкурсів на краще оповідання, вірш, статтю, нарис, кореспонденції! та ін., а також вікторин з правил дорожнього руху для різних груп населення.

5.5.3. Форми і методи пропаганди засобами наочної агітації:

— обладнання фотовітрин, вікон ДАІ, виставок, зовнішньої реклами, реклами на транспорті тощо;

— організація «куточків» безпеки в транспортних підприємствах, школах та дошкільних закладах ;

— установлення па вулицях і дорогах з інтенсивним рухом транспорту ті пішоходів, а також у місцях масового скупчення людей (на вокзалах, в аеропортах, на стадіонах тощо) щитів, панно і т.п., що пропагують правила дорожнього руху та інформують про стан аварійності;

— проведення агітаційних автопробігів ;

— видання тематичних брошур, плакатів, листівок-пам'яток;

— друкування звернень до населення з питань безпеки руху на поштових листівках, марках, конвертах, книжкових закладках, у шкільних підручниках, на етикетках сірникових коробок, пакетах, обгортковому папері та ін.;

— організація і проведення конкурсів, оглядів на кращий дитячий малюнок, а також видання рекламної продукції, що пропагує безпеку дорожнього руху серед дітей;

— установлення щитів на аварійних перехрестях та ділянках доріг І інформацією про кількість потерпілих і рекомендаціями з безпеки руху;

— залучення працівників Державтоінспекції до консультування, резензування видань з тематики безпеки дорожнього руху.

5.5.4. Форми і методи проведення усної пропаганди:

— організація і проведення тематичних вечорів, вечорів питань і відповідей, зустрічей працівників Державтоінспекції з колективами автопідприємств;

— проведення лекцій, бесід, консультацій з водіями, робітниками, службовцями, учнями, пенсіонерами;          

— організація і проведення спільно з державними, приватними, громадськими організаціями, релігійними об'єднаннями циклів лекцій з безпеки дорожнього руху;

— виступ перед учасниками дорожнього руху на лекторіях, зборах водіїв автогосподарств або власників індивідуальних транспортних засобів;

— проведення оглядів на кращу організацію лекційної пропаганди з безпеки дорожнього руху.

5.6. Для ефективного використання засобів масової інформації при Державтоінспекції створюються громадські формування чи громадські редакції із залученням письменників, журналістів, фотокореспондентів, художників, представників транспортних, шляхових та комунальних організацій, органів охорони здоров'я, освіти тощо.

5.7. Облік роботи Державтоінспекції з профілактики ведеться у спеціальних журналах (окремі розділи з телевізійних виступів, радіо- і газетних публікацій, наочної та. усної агітації). Окремо у спеціальних альбомах (теках) ведуться підшивки всіх матеріалів, опублікованих у пресі, а також зразки виданих плакатів, листівок, буклетів тощо.

 

Начальник ДДАІ МВС України

полковник міліції                                                                                         С.В.Каракай

 

 

 

 

Міністерство освіти України

Міністерство внутрішніх справ Україн

Н А К А З

 

           Від «25» грудня 1992 р.                                                                      № 226 / 733

           

           » Про невідкладні заходи по

             запобіганню дитячому дорожньо -

              транспортному травматизму»

           …. З метою поліпшення роботи по запобіганню дитячому дорожньо-транспортному травматизму, а також на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 4 липня 1992 року № 11548/19

           

Н А К А З У Є М О:

1. Управлінню шкіл, Управлінню інтернатних і дошкільних закладів Міністерства освіти України, Головному управлінню     Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України:

1.3. Щорічно проводити спільно із зацікавленими організаціями з 20 серпня по 20 вересня загальноукраїнський рейд «Увага, діти!» , та перед початком канікул – День безпеки руху дітей.

2. Управлінню поза навчальної виховної роботи Міносвіти України, Головному управлінню Державтоінспекції МВС України до 01.03.93 р. розробити положення про загони юних інспекторів руху України та огляди їх роботи. Щорічно організовувати огляди роботи загонів ЮІР на місцях, змагання юних велосипедистів «Безпечне колесо», п також інші конкурси серед дітей. Фінансування цих заходів здійснювати за рахунок коштів органів внутрішніх справ та освіти.

5. Управлінням освіти Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1. Ввести в усіх загальноосвітніх шкіл обов’язкове навчання учнів  Правил дорожнього руху.

5.4. Передбачити обов’язкове створення в загальноосвітніх школах загонів юних інспекторів руху та забезпечити їх практичну діяльність…

6. Управлінням освіти Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Управлінню внутрішніх справ Республіки Крим, Головному управлінню внутрішніх справ м. Києва, Управлінням внутрішніх справ областей і м. Севастополя:

6.1. Щорічно на спільних нарадах, а також серпневих конференціях вчителів розглядати питання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, вживати заходів для усунення недоліків.

6.2. По кожному факту дорожньо-транспортних пригод з учнями шкіл, ПТУ і дітьми, які охоплені дошкільними закладами, в 10-денний строк проводити службові розслідування причин пригод та обстеження цих закладів щодо стану роботи по попередженню дорожньо-транспортного травматизму.

7. Управлінню внутрішніх справ Республіки Крим, Головному управлінню внутрішніх справ м. Києва, Управлінням внутрішніх справ областей і м. Севастополя:

7.1. Посилити контроль за поведінкою дітей на вулицях, дотриманням  ними правил руху та користуванням транспортом. Про виявлені порушення повідомляти за місцем навчання дітей та їх батькам.

7.2. Закріпити працівників ДАІ за дошкільними закладами, школами та закладами організованого відпочинку і оздоровлення дітей для проведення в них роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

7.3. Щорічно проводити перевірку утримання та обладнання автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, якими проходять маршрути до учбово-виховних закладів та здійснюється перевезення дітей і підлітків до місць їх організованого відпочинку та оздоровлення. За результатами перевірок відповідним експлуатаційним організаціям направляти приписи щодо невідкладного поліпшення організації дорожнього руху, встановити контроль за їх виконанням.

 

Міністр освіти України                                                       Міністр внутрішніх справ України

             Н.М. Таланчук                                                                 А.В.Василишин

 

 

 

                                                                     

            «Погоджено»                                                                                 «Затверджую»

Начальник головного управління                                                  Заступник міністра освіти

МВС України                                                                                               України

                     Б.П.Масловський                                                                             В.О. Зайчук

23 березня 1994 року                                                                        15 березня 1994 року

 

м. КИЇВ  1994 рік

 

ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА

НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

 

Пояснювальна записка

                              Цей типовий тематичний план і програма розроблені відповідно до Закону України «Про дорожній рух» і призначені для навчання різних груп населення (пішоходів, пасажирів, водіїв мопедів та велосипедів) Правил дорожнього руху.

                              У залежності від складності кожної теми, рівня підготовки слухачів, їх соціально-вікових особливостей з метою забезпечення ефективності   навчання вибираються різні форми проведення занять         (лекції, бесіди, ділові ігри, консультації, моделювання дорожніх ситуацій).

                              Методика проведення занять повинна передбачати певний комплекс формування безпечної поведінки учасників дорожнього руху на основі знань Правил дорожнього руху.

                              Під час проведення занять рекомендується використовувати наочні посібники.

 

Типовий тематичний план і програма

навчання населення Правилам дорожнього руху

 

 

№ п/п

 

Назва теми

 

 

К-ть годин

 1.       

Загальні положення, терміни та визначення                                          

1

 2.    

Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

1

 3.    

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб які керують

гужовим транспортом і погоничами тварин

    

    1

 

 4.    

Регулювання дорожнього руху                                                            

1

 5.     

Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів

1

 6.   

Особливі умови руху

1

 7.

Подання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод

1

 8.   

Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху             

   1

 

                                                                                                                                            Всього:                                  8

                              

 

 

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення.

               Закон України «Про дорожній рух», Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників.

               Закон України «Про дорожній рух», про порядок навчання різних груп населення Правил дорожнього руху.

               

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

               Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам ПДР.

               Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

 

              Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів.

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

               Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, або осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо.

               Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів.

               Рух пішоходів у темну пору доби та умовах недостатньої видимості.

               Рух дорогою організованих груп дітей.

               Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги.

               

Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди.

               Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

               Правила посадки та висадки.

               Правила і обов’язки пасажирів під час користування транспортними засобами.

               Дії пасажира у разі дорожньо-транспортної пригоди.

               

                              Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб які керують

                                                гужовим транспортом і погоничів тварин.     

               Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів.

               Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

               Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

 

                              Тема 4. Регулювання дорожнього руху. 

               Дорожні знаки та їх класифікація в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

               Дорожня розмітка та її визначення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

               Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

               Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

               Значення сигналів регулювальника:

-         руки витягнути в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми;

-         права рука витягнута вперед;

-         рука піднята вгору;

-         інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

              Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів.

              Правосторонній рух транспорту. Рух у декілька рядів. Взаємна увага-умова безпеки руху.

              Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

              Швидкість руху, дистанція та інтервал.

              Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які впливають на величину гальмового шляху.

              Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

              Тема 6. Особливі умови руху.

              Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.

              Навчальна їзда. Умови, при яких дозволяється навчальна їзда.

              Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

              Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

              Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів.

              Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

               Тема 7. Подання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод

              Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактору, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої медичної допомоги. Правила та засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.

               Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху             

              Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.

               Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі.

Корисні веб-ресурси

Міністерство внутрішніх справ України

Управління безпеки дорожнього руху

Головне управління Національної поліції в Київській області

Київська обласна державна адміністрація